Posted on

ความสะดวกสบายของคอนโดครบวงจรไปไหนมาไหนได้สะดวก

เนื่องจากปัจจุบันภาวะตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ขนาดของคอนโดมีขนาดที่เล็กลง ซึ่งเป็นไปตามกระแสของโครงการที่มีราคาสูงขึ้น ขนาดห้องจึงเล็กลง แต่ที่ราคาสูงนั้น โครงการส่วนใหญ่เน้นเรื่องทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการจูงใจให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเลือกอยู่อาศัยในแบบที่มีขนาดเล็ก เน้นใกล้ติดรถไฟฟ้า แต่ราคาสูงเกินจำเป็น และเกิดเป็นกระแส แต่ในแง่ของความเป็นจริงพฤติกรรมของคนไทยคือความต้องการบ้าน หรือถ้าต้องการคอนโดคือต้องเป็นสัดส่วนที่สามารถอยู่อาศัยได้จริง ดังนั้นห้องขนาด 21 ตร.ม. ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่จริงได้

เพราะหากวันหนึ่งมีครอบครัว ต้องการขยับขยาย ซึ่งเราจึงต้องการตอบโจทย์เรื่องการขยายของครอบครัวในอนาคต นับว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตครั้งเดียว สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดของโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมไทยที่แท้จริง และฉีกกรอบจากกระแสคอนโดในปัจจุบัน และแน่นอนว่าความสะดวกสะบายนั้นแตกต่างกัน หากอยู่ไกล้ที่ทำงานคอนโดเป็นทางออกสำหรับคุณ เพราะว่าสามารถที่จะอยู่ได้ในคอนโดที่อยู่ในขณะที่บ้านนั้นมีการจำกัดเฉพาะที่ออกไปชานเมืองเท่านั้น

แต่ที่ในเมืองนั้นมีความสะดวกสบายครบวงจรไปไหนมาไหนได้สะดวกhttp://www.bkkcitismart.com จึงเลือกที่อยู่ใกล้ที่ทำงานมากกว่า ในทางบ้านเองเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงรถติดได้เช่นกัน เพราะส่วนใหญ่แล้วมีหลายเส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านเรา การที่มีรถสักคันและมีที่จอดรถนั้นก็สามารถจอดในบ้านได้ แต่ทางคอนโดนั้นต้งจอดรวมกัน แต่เราอยู่คอนโดเราไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดรอบบ้านของเรา ไม่ต้องมาตัดหญ้าให้เสียเวลา การบำรุงรักษาจึงน้อยเมื่อเทียบกับบ้านที่เราต้องทำความสะสาดที่เพิ่มขึ้น