Posted on

กังหันลมแนวแกนตั้ง นวัตกรรมผลิตไฟฟ้า

วิกฤติพลังงาน และราคาของพลังงานต่างๆค่อนข้างมีมากขึ้นตามลำดับ โดยทั่วไปแล้วการประเทศไทยไม่ค่อยมีนวัตกรรมที่ผลิตพลังงานกังหันลมมากนัก เพราะไม่ค่อยมีลมในการผลิตไฟ การพัฒนานวัตกรรมกังหันให้ตอบสนองนี้จึงเป็นที่น่าสนใจ

สำหรับกังหันลมแบบแนวแกนตั้ง มีความสูงประมาณสามเมตร และใบพัดซึ่งเป็นไฟเบอร์จำนวนสามใบยาวประมาณสองเมตร โดยมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับกังหันลมทั่วไปคือ ใช้ลมในการหมุนใบพัดและเปลี่ยนพลังงานจลน์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดอยู่กับแกนหมุนของกังหันลม และมีการติดตั้งเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้กระแสไฟฟ้าที่ได้มีค่าคงที่

กังหันลมแนวแกนตั้งมีความพิเศษมากกว่ากังหันลมทั่วไปคือ แกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางลมทำให้สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยความเร็วลมต่ำเพียง 1-7 เมตร/วินาที มีเสียงรบกวนต่ำ มีความแข็งแรงทนทางสูงอายุการใช้งานนานหลายสิบปี ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีลมแรงหรือไม่ก็ตาม

ขณะนี้กังหันลมแนวแกนตั้งถือว่ายังอยู่ระหว่างการพัฒนา ยังไม่มีการจำหน่าย

ที่มา เดลินิว