Posted on

ความมหัศจรรย์จาก“ราชินีแห่งผลไม้”สู่ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติ “bim100”

ปัจจุบัน การวิจัยพืชผักผลไม้ในเมืองไทยเรามีการทำกันอย่างจริงจัง มีการต่อยอดงานวิจัยเดิมสู่งานวิจัยใหม่อย่างหลากหลายกลายเป็นผลิตภัณฑ์  http://bim100kalasin.com  สร้างงานสร้างอาชีพได้มากมาย ซึ่งสำหรับ“ผลไม้”นั้นกับ“มังคุด” กับงานวิจัยใหม่ๆ ก็ยิ่งทำให้ทราบว่านี่มิใช่เพียงผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้” เท่านั้น

Operation bim หรือ Balancing immunity   คือขบวนการ วิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทย นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญญพืช มาผสมกันในลักษณะ เสริมประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อดูแลความผิดปกติทางร่างกาย  โดย มีการวิจัยสรรพคุณของผลไม้มังคุดและธัญพืชต่างๆ แล้วนำมาผสมกันเพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ จนได้สารอาหารที่ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง คณะนักวิจัยได้ใช้ศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์นำสารธรรมชาติจากผลไม้และธัญพืช หลากชนิดผสมกับสารสกัด GM-1 สารที่มีอยู่ในผลมังคุด จนค้นพบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันร่างกายให้สมดุลได้    และได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติ (มังคุด) ที่เรียกว่า GM-1 เป็นสูตรเพื่อสุขภาพ bim100ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันสมดุล มีผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยรองรับ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไปสู่ผู้คนหลายประเทศทั่วโลกแล้วในขณะนี้

ดังนั้น bim100 (บิมร้อย) จึงเกิดขึ้นให้ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยได้มีสุขภาพ แข็งแรง กันทุกคน อายุยืนยาวเกิดกว่า 100 ปี สิ่งที่ตามมาก็คือ BIM Society สมาชิกของกลุ่มคือ ผู้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง คุณภาพชีวิตดี ไม่มีโรคภัย ดั่งคำที่ว่า การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

bim100มีที่มาจากแนวคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานวิจัย หรือเรื่องราวที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และมีสุขภาพที่ดี ในระยะยาว มีอายุที่ยืนยาว ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่มีดุลยภาพ ( สมดุล ) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกต่อไป