Posted on

การประดิษฐ์ของชำร่วยราคาถูกควรประดิษฐ์ในลักษณะสวยงามและกะทัดรัด

gift3

การประดิษฐ์ของชำร่วยราคาถูกควรประดิษฐ์ในลักษณะสวยงาม กะทัดรัด ของชำร่วยนี้อาจประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง บุหงา พวงกุญแจ ภาชนะกระเบื้องเล็กๆ การพับผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์ ซึ่งเป็นของที่จะต้องจัดทำ จัดหาเป็นจำนวนมาก ให้พอกับการแจกผู้ที่มาในงาน ในปัจจุบันการทำของชำร่วยราคาถูกประเภทดอกไม้สด เช่น มาลัยคล้องมือ มาลัยผ้าเช็ดหน้า มาลัยตุ้ม ช่อดอกไม้ติดเสื้อ ตัวกระแตจากดอกไม้สด ฯลฯ ซึ่งของสดเหล่านี้ประดิษฐ์ไว้ล่วงหน้านานไม่ได้ จะต้องประดิษฐ์ในเวลาใกล้เคียงกับเวลาใช้ซึ่งจะต้องใช้แรงงานในเวลาจำกัด จึงไม่ค่อยนิยมใช้ อาจมีการประดิษฐ์บ้าง เฉพาะประธานในพิธีและแขกผู้ใหญ่ 2 – 3 คน ในงานเท่านั้น ฉะนั้น ของชำร่วยเป็นของแห้ง ประเภทพวงกุญแจ จานกระเบื้อง ตุ๊กตาผ้า ตุ๊กตากระเบื้อง แจกันเล็กๆ ดอกไม้แห้ง เครื่องแขวนเล็กๆ จึงนิยมกันมากในปัจจุบัน และ ผู้ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยมักนิยมแจกของชำร่วยราคาถูกด้วยบุหงาสด บุหงาแห้ง

การประดิษฐ์ของชำร่วยราคาถูกนี้ ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความคิดริเริ่ม ประดิษฐ์สิ่งของใหม่ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และยังคงสภาพของงานฝีมือประณีต ยิ่งจะทำให้ผู้รับบริการถูกใจ เพราะในปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ผลิตด้วยเครื่องจักรจึงทำให้ผู้ซื้อ ซึ่งเดิมสนใจผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรมาสนใจงานฝีมือเพิ่มมากขึ้นของชำร่วย สามารถใช้ได้ในโอกาสต่างๆ กัน สำหรับงานมงคลสมรส งานวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ ฉลองยศ ฯลฯ จะใช้ของชำร่วยประเภทมีสีสันสวยงาม น่ารัก มีกลิ่นหอมเป็นที่ระลึก เช่น บุหงาสด บุหงาแห้ง มาลัยตุ้ม มาลัยผ้าเช็ดหน้า มาลัยโซ่รักไม่รู้โรย ดอกไม้ติดเสื้อ พับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปต่างๆ อบให้หอม สำหรับของชำร่วยราคาถูกในงานอวมงคลงานศพมักแจกหนังสือ ยาหม่อง ยาดม ภาชนะเล็กๆ เช่น ขันเงิน ขันอลูมิเนียม ภาชนะจากกระเบื้อง ช้อน ผ้าเช็ดหน้าสีขาวพับเป็นรูปต่างๆ ดังนั้น การประดิษฐ์ของชำร่วยราคาถูกนั้น จะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติหรือค่านิยมของสังคม รสนิยม ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของตลาดการผลิตสินค้าออกมา จึงจำหน่ายได้