Posted on

การนำสินค้าพรีเมี่ยมออกสู่ตลาดราคาถูก

A20130403133150

ธุรกิจของพรีเมี่ยม เกิดขึ้นมาจากผู้ผลิตสินค้ามีการจัดโปรโมชั่น เปิดตัวสินค้าใหม่ ของแถม และของที่ระลึก(พรีเมี่ยม) เหล่านี้ เมื่อออกมาจากบริษัท มีการกระจายไปตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า และร้านค้าส่งทั่วประเทศ ซึ่งธุรกิจขายของพรีเมี่ยมถือกำเนิดขึ้นมาจากสินค้าและของพรีเมี่ยมถูกแยกออกจากนั้น และของพรีเมี่ยมจำนวนมาก เข้าสู่ตลาด โดยมีผู้นำออกมาจากจำหน่ายจุดขายที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในการซื้อของพรีเมี่ยม ประการแรก คือ คุณภาพของสินค้า เพราะของพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะทำจากวัสดุเกรด เอ ดีไซน์ที่ดี และที่สำคัญราคาถูกกว่า สินค้าชนิดเดียวกันกับที่ขายตามท้องตลาด 5%-20% ภาพพจน์และความศรัทธาของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นโลโก้อยู่บนสินค้ามีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อทั้งนี้ ธุรกิจของพรีเมี่ยมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการเลือกขายของพรีเมี่ยม เพราะผลตอบแทนจากกำไรที่ได้มีถึง 30-40% และที่สำคัญลงทุนต่ำ เพราะสินค้าพรีเมี่ยมส่วนใหญ่จะราคาไม่แพง เฉลี่ยอยู่ในหลักสิบและหลักร้อยบาท

ปัจจุบัน สินค้าพรีเมี่ยมมากกว่า 80 % ในท้องตลาด เป็นสินค้าที่ถูกนำเข้าจากจีน สินค้าพรีเมี่ยม ที่มีออกมาให้เห็นกันมากที่สุด จะเป็นสินค้าประเภทของใช้ทำจากพลาสติก เช่น ตะกร้า ปากกา พวงกุญแจ เป็นต้น และรองลงมาเป็นประเภทจานชาม แก้ว สุดท้ายเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งร้านจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมแหล่งใหญ่ ที่ผู้ค้าปลีกไปรับสินค้ามาจำหน่าย มีประมาณ 5 ราย ส่วนร้านค้าปลีกทั่วไปมีประมาณ 1,000 ราย อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดมีอยู่ประมาณ 200 ราย ถ้าสนใจจะนำเข้าสินค้าจีนประเภทของพรีเมี่ยม ผู้นำเข้าอาจจะทำได้ทั้งนำมาเสนอขายให้กับผู้รับจ้างจัดหาสินค้าพรีเมี่ยมให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรืออาจจะนำมาเปิดตลาดกับกลุ่มพ่อค้ารายย่อย ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมาก เพราะมีการเปิดตลาดนัดเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นัด เช่น ตามโรงพยาบาล สถานที่ราชการกระทรวง ต่างๆ เป็นสถานที่ที่จำหน่ายอยู่เป็นประจำ ส่วนสถานที่อื่นๆ จะมีตามศูนย์การค้า ทำให้มีพ่อค้าหน้าใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการรายได้เสริมจากการทำงานประจำอยู่ตลอดเวลา http://www.oliveprinting.com/